مختصری بر آنچه گذشت

اولین بار در سال ۹۴ طرح پرشین بلاگ جدید با من به اشتراک گذاشته شد. آن روزها این طرح برایم بسیار دور از دسترس مینمود. دلیلش هم چیزی نبود جز در اختیار نداشتن منابع کافی.

خرداد ماه امسال قصد کردیم که انجامش دهیم. دور هم جمع شدیم و کارگروهی تشکیل دادیم که طرح اولیه را که سال ها پیش نوشته بودیم مرور کرده و باز طراحی کنیم. پس از اعمال تغییراتی در طرح، تیم ها را مشخص کرده و مشغول جذب نیروهای لازم برای آغاز راه شدیم. در همین روزها بود که تیم تحلیل، کارش را شروع کرد و نقشه راه را کشید.

در اواسط مرداد ماه، تیم های گرافیک و برنامه نویسی به موازات یکدیگر کار خود را شروع کرده و با تمام فشارها و سختی هایی که پیش رو بود، امروز، در کنار شما، اینجا ایستاده ایم. بدون شک، کسوراتی در سیستم جدید وجود دارد. اما این اطمینان را به شما میدهم، که تمام تیم های دخیل در این پروژه، تمام زمانشان را به رفع این کسورات و بهبود هر چه بیشتر پرشین بلاگ اختصاص خواهند داد.

با تشکر
تندر سنجابی.
/ 0 نظر / 674 بازدید