وبلاگ مديران سايت
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - شنبه ٥ بهمن ۱۳۸۱
بهرنگ

ديشب دوباره سرور پرشين بلاگ مورد يک حمله (DoS (Denial Of Service قرار گرفت. در نتيجه سرعت سرويس تا امروز بعدازظهر به شدت پايين آمده بود كه همان زمان مساله رفع شد.

يك مساله مهم ديگر:
امروز ،همزمان با فعال شدن يك worm در اينترنت كه كامپيوتر هاي Win2kو WinNT را مورد حمله قرار ميدهد، احتمالا دسترسي شما به بعضي سايتهاي ايراني و خارجي دچار مشكل شده يا در ساعات آينده خواهد شد. حتي تعدادي از ISP ها هم ممكن است با مشكل روبرو شوند. خوشبختانه سرور پرشين بلاگ در مقابل اين worm ايمن است.لذا در صورتي كه احساس كرديد در دسترسي به پرشين بلاگ مشكل داريد، به احتمال ۹۹.۹۹٪ مشكل مربوط به ISP شما است. پس به گيرنده هاي خود دست نزنيد!
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :