وبلاگ مديران سايت
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸۱
::رضا::

سلام

اميدوارم که خوب و خوش و سلامت باشيد! تصميم داشتم وقتی از شر اين بيماری راحت شدم خدمت برسم و چند کلامی خدمتتان عرض کنم! اما ديدم انگار اين بيماری من خوب شدنی نيست !
اولين موردی که می خواهم به آن اشاره کنم راهنمای کاملی است که با زبانی ساده و خودمانی توسط يکی از کاربران فعال پرشين بلاگ ، زحل عزيز نويسنده وبلاگ ديده نوشته شده که بسيار جامع و خواندنی است و حتما سری به آن بزنيد و به اطلاعات خود اضافه کنيد!

موضوع دوم پيغامی بود که آقای محمد ، نويسنده وبلاگ تک نواز در صندوق نظرات قبلی گذاشته بودند. من حتی هنوز وبلاگ ايشان را نخوانده ام ولی غير از قضاوت ايشان در مورد گروه موسيقی ( که بايد بررسی کنم ) کاملا با ساير نظرات ايشان موافقم ! برای همين اصل نظرات ايشان را بدون تغيير در اينجا تکرار ميکنم و بايد تاکيد کنم که اينجا مدير و مدير بازی نداريم و همه بايد در چهار چوب توافق نامه ای باشد که پرشين بلاگ با کاربران و مديران گروه ها(ويرايشگران فهرست اعضا ) دارد و اميد وارم که اگر سو ء تفاهمی هست به زودی رفع شود!
رعايت اين توافق نامه ها به منظور حفظ اين مجموعه و استمرار آن ضروری است.

شروع::::::::::
با سلام! بايد بنويسمـ،هرچند يقين ندارم كه مخاطب آنچه مينويسم ،شما بايد باشيد. بايد بنويسم،چرا كه از گفتن اين حرف ها ،از سوي من و نيز شنيدن آنها از سوي شما((مديران سايت؟!!!))گزير و گريزي نيست. مي خواهم ورود كلمات و تركيبات و همچنين مفاهيم تازه را در كنار پست و مقام هاي تازه تر به شما و به همكارانتان (( فرخنده باد)) بگويم!!!! مبارك باشد!!هبذا!!كلماتي همچون....مدير گروه..!!!!..نظارت..!!!!..بررسي.!!!!!...حذف!!!!!! مطابق نبودن با مشخصات گروه!!!! و لابد چند وقت ديگر...........عوض كردن يك يا چند كلمه....!!!!حفظ شئونات!!!!بيرون انداختن از ليست !!!و....بالا خره...روانه كردن به زباله دان تاريخ و.........! راستي ميدانيد به زبان افرنجيه به اين فرايند چه ميگويند؟....س ا ن س و ر !!!! سانسور آن هم به دست آدمی ((خود فرموده)) كه شما حضرات.او را بر اهل نوشتن مسلط كرده ايد !

نميدانم و نمي خواهم بدانم كه معيار ملاك شما يا ديگران براي انتخاب اين ((آقا ناظم ها))ي اينتر نتي چيست و يا چه بوده. همينقدر بگويم،وبلاگ نويس ،تمامي زيبائي و جذابيت اش را وامدار: راحتي ،بي پيرايگي و مستقيم بودن اش است.آيا هرگز انديشيده ايد كه اينترنت نخستين فضاي برخوردي است كه در آن ،انسانها فارغ از رنگ ونژاد ومليت و طبقه حتي ،وتعلق به هر ((گروه و گله اي)) با يكديگر صرفا و صرفا با ذهن و زبان شخصي خودشان به تعاطي وگفتگو مي پردازند؟؟ و پس،چگونه است كه به روزگاري كه هر نوع خوب و بد كردن و اعمال سليقه اي در مورد ((كار)) ديگران به نوعي :((جهت دهي ذهنی)) و بالمآل،هدايت!!!!و كاناليزه كردن فكري ودخالت در مسير رشد و بالندگی انديشه:تعبير و تاويل ميشود!شما با پشت كردن به زمانه،((آقا ناظم)) و((مدير گروه با اختيارات نامحدود ))مي آفرينيد؟

نگاهي بيندازيد به لحن پر تفرعن و ارباب وار مدير گروه موسيقي !!!!!در پاسخ به نويسنده بلاگ موسيقي سنتي! اينكه حق با كدام است ؟مطلب ما نيست.نكته در مسلط كردن بعضي بر بعض ديگر است!!

اساسا،چه مقامي اعلميت و اعدليت اين جناب مدير گروه را احراز كرده؟و بر اساس كدام ادله و((اصول استنباطيه)) اي اينچنين ((ابداع احتمال ((فرموده كه : ايشان شايستگي شباني بر ((اغنام ا...)) را ،دارا هستند؟ يادمان باشد:روزگار مديريت بر انديشه ها ،دير زمانيست كه بسر آمده است!و نيز به يادمان بياوريم اين گفته را كه :آنكس كه دير!! مي رسدرا،تاريخ پادآفره خواهد داد))! با عذر از اطناب ناشي از رنجيدگي،و يادآوري اين نكته كه :نمي دانم زين بعد،دوستان و دوستداران را،براي خواندن خزعبلات قلم انداز خويش،به كدام نشاني بايد حوالت دهم؟ ايكاش،دستكم،مقام مديريت عظماي گروه موسيقي اين امعان نظر را از اين بنده دريغ نكناد و نفرماياد.آمين
پايان::::::::::

قربون همگی
رضا
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :