وبلاگ مديران سايت
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - یکشنبه ۸ دی ۱۳۸۱
::عطا::

روز جمعه اولين گردهمايي رسمي بلاگ نويسان به بهانه معرفي وبلاگهاي برتر برگزار شد. ماهنامه دنياي کامپيوتر و ارتباطات به عنوان متولي اين گردهمايي زحمتهاي فراواني را متحمل شد و از اين بابت به آقاي اروج زاده و همکارانش بايد خسته نباشيد گفت. متأسفانه به دليل انتخاب بد مجري برنامه که هيچ گونه اطلاعي از دنياي وبلاگ و حتي اينترنت نداشت، سمت و سوي اين گردهمايي به سمت يک مسابقه تلويزيوني کشيده شد و متاسفانه جمع نتوانست از صحبتهاي کساني که مي توانستند، حرفهايي براي گفتن داشته باشند تا به پيشرفت و همه گير شدن آن، کمک کنند (به عنوان مثال برخي از وبلاگنويسان برتر)، استفاده نمايند و در عوض کلي خاطره، مزه پراني و حرفهاي فنی و غير فني اشتباه شنيده شد. گروه پرشين بلاگ نيز در اين جمع حضور پيدا کرد و اميدوار بود تا در اولين حضور خود در يک گردهمايي رسمي بتواند ارتباط نزديکتري با کاربران خود برقرار سازد. ولي متأسفانه مراسم قرعه کشي ساعت و کامپيوتر و بحث برسر تعداد دومينهاي مجاني و يا تعداد کامپيوترها، وقتي باقي نگذاشت و گروه پرشين بلاگ از اين همه توجه به تنها سرويس دهنده سرويس وبلاگ و ميزبان جمع کثيري از وبلاگنويسان حاضر، شکه شد (حتي اسمي از پرشين بلاگ در ليست حمايت کنندگان از مسابقه وبلاگهاي برتر نيز برده نشد!). من خود شخصاً سطح مراسم برپا شده را در حد پديده وبلاگ و مدعوين نمي دانم و اميدوارم شاهد مراسم منظم تر و پربارتري در آينده باشيم.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :