وبلاگ مديران سايت
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۱
::پرشين بلاگ::

يک بررسي آماري از سايت پرشين بلاگ انجام شده است که بسيار جالب مي باشد:

تاريخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۱
زمان: ۱۳:۳۰
تعداد يادداشتها: ۱۰۵۳۶۰
تعداد پيامها: ۲۱۶۱۸۵
نسبت تعداد پيامها به يادداشت ها: ۰۵/۲ (اگر يادداشتهايي که براي آنها پيام گذاشته شده است را در نظر بگيريم اين نسبت به ۱/۴ مي رسد.)
تعداد کاربراني که وبلاگ آنها بررسی شده و در فهرست قرار دارند: ۵۰۰۹ نفر (۷۶% مرد و ۲۴% زن)
تعداد کل کاربراني که تاکنون ثبت شده اند: ۲۰۸۹۷(۸۱% مرد و ۱۹% زن)
تعداد بازديدکنندگان اين وبلاگها از ۱۵مرداد ۱۳۸۱: ۲۷۰۱۵۹۴

همچنين ميزان پهنای باند مصرفی روزانه سايت پرشين بلاگ بصورت روزانه در حال افزايش می باشد و در حال حاضر متوسط ۴ گيگا بايت ميزان جابجايي روزانه سايت پرشين بلاگ است.

آمار نشان مي دهد که از ابتداي کار سايت تاکنون بطور متوسط ۲۶ يادداشت و ۵۲ پيام در هر ساعت به سايت ارسال شده است. آمار ماه اخير نشان مي دهد که بطور متوسط ۴۸ يادداشت در هر ساعت (۸/۰ در هر دقيقه) و ۱۲۶ پيام در هر ساعت (۲ پيام در هر دقيقه) به سايت ارسال شده است!

از جامعه شناسان، صاحبنظران و متخصصاني که مي توانند از اين آمار نتايج قابل ارائه اي بدست آورند، تقاضا مي کنيم که اين آمار را بررسي و استنتاج نمايند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :