وبلاگ مديران سايت
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - شنبه ٩ آذر ۱۳۸۱
::عطا::

امکان جديدي به نام دفترچه يادداشت به امکانات سايت اضافه شد. کاربران سايت پس از ورود، در منوي کاربران گزينه جديدي به نام دفترچه يادداشت را خواهند ديد. اين ابزار در حقيقت بدين منظور تهيه شده که کاربران بتوانند يادداشتهاي تمام نشده و يا نوشته هاي پیش نويس خود را (Draft) در دفترچه خود نگهداري نمايند و در صورت نياز به عنوان يادداشت و يا بخشي از آن بر روي سايت قرار دهند. امکان بالاتر بردن امکانات اين ابزار نيز وجود خواهد داشت که با توجه به بازخوري (Feedback) که از کاربران سايت خواهيم گرفت، انجام خواهد شد.
يک موضوع ديگر: هنوز مشاهده مي شود که emailها و همچنين پيامهاي زيادي مبني بر اضافه نشدن وبلاگ کاربران به ليست به ما مي رسد. کاربران سايت توجه نمايند که تمامي گروههاي موجود در فهرست کاربران سايت توسط مديران گروه ها مديريت مي گردد و ما (مديران سايت) در مديريت دوستان دخالت نمي کنيم. به همين منظور اضافه شدن و يا نشدن به ليست به مديران گروه ها مربوط مي گردد نه به ما. بنابراين اينگونه emailها و يا پيامها ترتيب اثر داده نخواهد شد، چون در حوزه فعاليت مديران سايت نمي باشد.
همچنين در مورد فهرست کاربران با مديران اين فهرست تبادل نظري بسيار خوبي در انجمن مديران پرشين بلاگ سايت پرشين تاک انجام شد و همچنين تصميماتي نيز گرفته شد. اين تصميمات در جهت مشخص نمودن وضعيت کاربران در ليست است. بدين معني که کاربر از ليست حذف شده ، اضافه شده، به گروه ديگري منتقل شده و يا اينکه در حال بررسي است. اميدوارم با راه اندازي اين سيستم، کاربران نيز بتوانند از آخرين وضعيت خود در ليست آگاه شوند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :