وبلاگ مديران سايت
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۱
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راهی ار نزديکتر دانی بگوی!

خوب ! اين پرشين بلاگ لعنتی با اين همه نحسی که يقه شو گرفته بود بالاخره اومد!
اما واقعا جای کلاغ سياهمون خاليه!
اميدوارم که آشيانه جديد بهش خوش بگذره!

رضا
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :