وبلاگ مديران سايت
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۱
::پرشین بلاگ::

سيستم مديريت فهرست کاربران تکميل شد و بر روي سايت قرار گرفت. در اين سيستم براي هر گروه يک و يا چند نفر به عنوان مدير در نظر گرفته مي شود که اين مديران توانايي اضافه، انتقال به گروه ديگر و حذف وبلاگهايي که در گروه آنها در ليست انتظار قرا گرفته اند را دارند. همچنين اين مديران مي توانند وبلاگهايي را که قبلا به فهرست اضافه شده اند را نيز حذف و يا به گروه ديگري منتقل کنند.
هر يک از کاربران پرشين بلاگ که مايلند به عنوان مدير فهرست کاربران با سايت همکاري نمايند، مي توانند با مراجعه به صفحه عضويت مدير فهرست کاربران که از طريق صفحه فهرست کاربران قابل دسترسي است و پر کردن فرم عضويت در ليست انتظار قرار گيرند. مديران سايت پس از بررسي، او را به عنوان مدير فهرست کاربران براي گروهي که خود درخواست نموده است، انتخاب کرده و دسترسي هاي لازم را در اختيارش قرار مي دهند. کاربران عزيز توجه داشته باشند که افرادي به عنوان مدير فهرست کاربران پذيرفته خواهند شد که محتواي وبلاگشان با گروه درخواستي مطابقت داشته باشد و به طور کلي از اعضاي فعال پرشين بلاگ باشند.
همچنين يک موافقتنامه جهت استفاده از فهرست کاربران نيز در صفحه اول فهرست کاربران قرار داده شده است.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :