وبلاگ مديران سايت
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۱

::عطا::

توي اين 10 روزه خيلي اتفاقات افتاد. مهترين اتفاق خودکفا شدن نصفه کاره پرشين بلاگ بود! البته دليل عمده اين اتفاق مدير تبليغات سايت بود که کارشو خوب بلده. البته ما با ايشون از خيلي وقت پيش آشنا بوديم (چون از وبلاگنويسهاي قديمي است) و از ابتداي راه اندازي سايت هم با ما همکاري مي کرد ولي ديگه بطور رسمي به گروه پيوست و کارشو شروع کرد. براش آرزوي موفقيت بيشتر مي کنيم.

خوش آمدي


آقاي مدير تبليغات براي وبلاگنويسهاي پرشين بلاگ يه فکري کرده، توپ. قراره وبلاگرهاي پرشين بلاگ هم از درآمد تبليغات سهم داشته باشند. هنوز پول در نياورده داريم پخش و پلا مي کنيم. چيکار کنيم، دل نيست که درياست. البته خودش مياد و بطور کامل براتون جزييات طرح رو ميگه.

قربون همه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :